Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για μεταπτυχιακό ΜΒΑ

Στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωματικής του εργασίας για το μεταπτυχιακό του MBA από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ο κ. Ν. Σακελλάρης παρακαλεί για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου.

 

Η έρευνα αφορά στα εμπόδια και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την υιοθέτηση του υπολογιστικού νέφους απο τις ελληνικές μικρόμεσαίες επιχειρήσεις.

 

https://forms.gle/19BTJVTTNCj47xpcA

 

Ο χρόνος συμπλήρωσης είναι λιγότερο από 10 λεπτά.

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συνταχθούν σε μορφή αναφοράς, όπου θα συνοψίζονται τα κύρια σημεία.

(Νικόλαος Σακελλάρης  std072504@ac.eap.gr )

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter