ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

      ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τα μέλη του ότι αποφασίσθηκε η ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Συγκεκριμένα:

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

1)ΠΟΛ.1111/21-05-2013 Υπ. Οικονομικών : Βεβαιωμένες-ληξιπρόθεσμες οφειλές έως την 31/12/2012

Ρυθμίζονται σε 48 δόσεις και όχι πέραν της 30ης/06/2017. Κατά περίπτωση σταδιακής καταβολής μπορεί να υπάρξει απαλλαγή από την πληρωμή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από 25%  έως 50%.

2)ΠΟΛ. 1112/21-05-2013 Υπ. Οικονομικών: Πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές από 01/01/2013 και μετά, με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Καταβάλλονται σε 2 έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και κατ΄εξαίρεση έως 24, όταν πρόκειται για οφειλές από έκτακτη αιτία και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

1)Καθυστερούμενες οφειλές έως την 31/12/2012 (αρ. πρωτ. Απόφασης Υπουργού Εργασίας Β/7/15878/2915/23-05-2013)

Οι οφειλές ρυθμίζονται σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και όχι πέραν της 30ης/06/2017 και κατά περίπτωση παρέχονται εκπτώσεις προσαυξήσεων, τελών, επιβαρύνσεων από 25% έως 50%

2)Πάγια ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών (αριθμ. πρωτ. Απόφασης Υπουργού Εργασίας Β/7/15877/2914/23-05-2013)

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές από 01/01/2013 και μετά και καταβάλλονται σε 12 ισόποσες δόσεις που επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε στις, κατά περίπτωση, αρμόδιες υπηρεσίες.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter