Πρόταση συνεργασίας σε επιχειρήσεις για απασχόληση ανέργων

             Πρόταση συνεργασίας σε επιχειρήσεις για απασχόληση ανέργων

     Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς: αγροτικά, οικονομία/διοίκηση, παιδαγωγικά, περιβάλλον, ενέργεια, μεταποίηση/εμπόριο, πολιτισμός/αθλητισμός/επικοινωνίες, τεχνικά/μεταφορές, υγεία/πρόνοια/κοινωνική φροντίδα και προτείνει συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας 35.000 ανέργων νέων έως 29 ετών», για τις κατηγορίες αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ (15.000 νέοι άνεργοι) και αποφοίτων δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (20.000 νέοι άνεργοι). Η πρόταση του ΚΕΚ αφορά τη διάθεση θέσεων πρακτικής άσκησης για όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει 80ωρη θεωρητική κατάρτιση και 5μηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

    Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις δεν αναλαμβάνουν καμία οικονομική υποχρέωση αφού η αμοιβή τους καταβάλλεται από το πρόγραμμα. Οι καταρτιζόμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και έναντι κινδύνου ατυχήματος. Υπόχρεος για την πληρωμή των εισφορών τους είναι ο εκπαιδευτικός φορέας που υλοποιεί το πρόγραμμα.

    Από το πρόγραμμα ωφελούνται τόσο οι νέοι που αποκτούν επαγγελματική εμπειρία όσο και οι επιχειρήσεις που εισπράττουν ανταποδοτικά τα αποτελέσματα μίας ποιοτικής και επιτυχημένης πρακτικής άσκησης.

      Τα χαρακτηριστικά των θέσεων  πρακτικής και το επιθυμητό προφίλ των νέων ορίζει η επιχείρηση, η οποία θα συμμετέχει και στην διαδικασία επιλογής των ανέργων.

      Οι άνεργοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα 80 ωρών στην Εταιρεία Έρευνας και Επικοινωνίας ΚΕΚ Α.Ε. ώστε να ενταχθούν ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον.

      Σε περίπτωση που η πρόταση γίνει αποδεκτή από την επιχείρηση το ΚΕΚ θα αναζητήσει μεταξύ των ανέργων τα άτομα που ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που θα ορίσει η επιχείρηση και θα τους προετοιμάσει κατάλληλα στις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας.

     Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία (Στρατ. Μακρυγιάννη 43, Αγ. Ιωάννης Ρέντη, τηλ. 210 4932 705, fax210 4934 273 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της :  www.kekeee.gr (e-mail: athina@kekeee.gr)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter