Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού από το ΓΕΝ για τη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 10 οχημάτων πολιτικού τύπου

 19PROC004739838 Διακήρυξη 8_19.pdf (1.44 MB)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter