ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ FORUM ΣΤΟ ΒΕΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

Στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»,

που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

 

 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (Β.Ε.Π.)

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015

 

 

09:3010:00

Προσέλευση – Εγγραφές

 

10:00 – 10:30

Χαιρετισμοί:

κ. Ανδριανός Μιχάλαρος,  Πρόεδρος Β.Ε.Π.

κ. Δημήτριος Μαθιός, Α΄ Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.

 

10:30 – 11:30

 

 

 

 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
1) Ευκαιρίες χρηματοδότησης στις Περιφέρειες εκτός Αττικής μέσω των προγραμμάτων leader. Καταληκτικές  ημερομηνίες υποβολής.
2)Χρηματοδοτήσεις για ολη την Επικράτεια. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

(Εισηγητής: Γιώργος Χαλόφτης - Πρόεδρος της Α.Σ. ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - Διαχειριστής του Συντονιστή Εταίρου YOURCONSULTINGPARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε)

 

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

 

 

 

 

Συντονιστής: κος Αλέξης Καραμάνος

 

 

Η Πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ», υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» ( ΤΟΠΣΑ ) του Άξονα Προτεραιότητας 08: «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter