ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Ο Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη προκηρύσσει ανοικτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς που αφορούν:

1)Την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου-σφραγίδες, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, προϋπολογισμού μέχρι 48.278,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για ένα χρόνο.  Προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2α Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ.

2)Την προμήθεια μόνιμων μέσων πυρασφάλειας, συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας, για τις ανάγκες των κτιρίων, των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, προϋπολογισμού μέχρι 55.504,97 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για διάστημα ενός χρόνου. Ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

  Πληροφορίες για τους ανωτέρω διαγωνισμούς  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στα τηλ. 213 2975 320, -329 (αρμόδιες κ.κ. Αγγ. Παπαχρήστου και Νικ. Φρουδάκη αντίστοιχα).

  Επίσης, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για ένα έτος, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη», προϋπολογισμού μέχρι 70.558,65 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 25η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ.

 Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 213 2075 320, -329 (κα Αγγελική Παπαχρήστου) 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter