ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 12-03-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  12-03-2015

-Το «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» προκηρύσσει πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, με τον ΦΠΑ συμπεριλαμβανόμενο στις προσφορές, που αφορούν:

1)Την ανάδειξη αναδόχου για εργασίες ελέγχου και αναγόμωσης των μονίμων φιαλών και λοιπών συσκευών αυτόματης κατάσβεσης του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 33.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19/03/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

2)Την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια-τοποθέτηση πληροφοριακής και κατευθυντήριας σήμανσης στο παλαιό κτίριο του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 43.560,456 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24/03/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2041 633 (αρμόδια Στ. Τζάρτζου).

Το Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων Στρατού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό , στις 16/03/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., για την ανάδειξη αναδόχου  κατασκευής-διαμόρφωσης του χώρου για στέγαση φαρμακείου, προϋπολογισμού 71.438 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 7675 367.

-Το 700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια 18.000 κιλών ελαστικού βουλκανισμού αρβυλών masterbatch, συνολικού προϋπολογισμού 70.000 ευρώ, στις 26/03/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 4612 534.

-Από την Γενική Αστυνομική Δ/νση Αττικής προκηρύσσεται ηλεκτρονικός επαναληπτικός ανοικτός τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 06/04/2015, ημέρα Μεγ. Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 6476 068 (αρμόδια Ανθυπ/μος κα Γ. Αντωνοπούλου)

-Από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για ένα έτος για την προμήθεια μεταλλικών θρανίων για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της χώρας, προϋπολογισμού 750.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  Η μερομηνία λήξης των προσφορών ορίζεται η 16η Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5272 552.

Δήμος Ιλίου προκηρύσσει διαγωνισμούς που αφορούν:

1)Την προμήθεια χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου (πρόχειρος διαγωνισμός), προϋπολογισμού 40.650,40 ευρώ επί πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη οικονομικότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 16/03/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

2)Την αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών χαμηλής απόδοσης με νέας τεχνολογίας (ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός), προϋπολογισμού 168.960 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 01/04/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. Πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στο Δήμο Ιλίου.

Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης προκηρύσσει διαγωνισμούς με την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια υλικών και επισκευή super puma, κλπ, την προμήθεια φαρμακευτικού και αναλώσιμου κτηνιατρικού  υλικού και την προμήθεια υπερηχοτομογραφικού μηχανήματος, με καταληκτικές ημερομηνίας υποβολής προσφορών, τις 22, 23 και 24 Απριλίου 2015.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο για πληροφορίες καθώς και στο τηλ. 210 8705 015, στην Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού προκηρύσσει ηλεκτρονικούς ανοικτούς διαγωνισμούς , με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού καθώς και πρώτων υλών εργοστασίων προς κάλυψη αναγκών κατασκευής χρωμάτων, με καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάϊο (ανάλογα με το διαγωνισμό) 2015.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες στο Επιμελητήριο και στο τηλ. 210 3483 163, στη Δ/νση Προμηθειών της ΑΣΔΥΣ.

-Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας προκηρύσσονται  ανοικτοί ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για ανάδειξη συνεργείου καθαριότητας, παρόχου υπηρεσιών εξυπηρέτησης πτητικών μέσων και προμήθεια κατεψυγμένων ψαριών, με καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο και στο τηλ. 210 8705 015 στην Υπηρεσία Προμηθειών

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter