ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 16-12-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 16-12-2013

-Από την ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ προκηρύσσονται μειοδοτικοί διαγωνισμοί ανοικτής διαδικασίας που αφορούν:

1)Την προμήθεια ειδών πυρόσβεσης, προϋπολογισμού 83.640 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρ4ατήσεων και ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 17 Ιανουαρίου 2014.

2)Την ανάδειξη αναδόχου για την υποστήριξη του δορυφορικού συστήματος Έρευνας και Διάσωσης, προϋπολογισμού 540.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για μία τετραετία. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

3)Επίσης, διενεργείται και επαναληπτικός πλειοδοτικός ανοικτός διαγωνισμός για τη διάθεση χώρων για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών θερμών (ροφημάτων)-ψυχρών ποτών (αναψυκτικών), εμφιαλωμένου νερού και snacks, για δύο χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη χρόνο. Ο εκτιμώμενος  ετήσιος τζίρος για το σύνολο των πωλήσεων ανέρχεται σε 160.000 ευρώ περίπου. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24 Ιανουαρίου 2014.

   Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 8705 013 και 210 8705 015.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια 41.000 κιλών αβουλκάνιστου μορφοποιημένου ελαστικού διαφόρων τύπων, προϋπολογισμού 302.580 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 22 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3483 163 (υπεύθυνος επικοινωνίας Τχης (ΠΖ) Παρ. Γεωργίου).

-Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια εντύπων για τη διενέργεια των Πανελλαδικών  Εξετάσεων προϋπολογισμού 371.423,10 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3443 198 (αρμόδιος Επ. Ματσούκας)

 -Η Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου διενεργεί διεθνή διαγωνισμό για το έργο Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, , προϋπολογισμού 6.406.650 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 04 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

     Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2004 278

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter