ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 09-10-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 09-10-2014

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ προκηρύσσει ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στους προϋπολογισμούς, που αφορούν:

1)Την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Στρατοπέδου «ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ», προϋπολογισμού 180.841 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 29 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

2)Την προμήθεια ελαιολιπαντικών προϋπολογισμού 994.625 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

3)Την προμήθεια τυριού κονσέρβα προϋπολογισμού 523.755. Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν στις 19 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

4)Την προμήθεια 4.500 kg  αντιμονίου προϋπολογισμού 315.000 ευρώ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 03 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

5)Την προμήθεια 4.000 πουλόβερ οπλιτών προϋπολογισμού 179.999,68 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 11 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

   Διευκρινίσεις και πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους παρέχονται στο τηλ. 210 3483 163 (υπεύθυνος επικοινωνίας :Τχης (ΠΖ) Γεωργίου Παρασκευάς).

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/Αεροδρόμιο Ελευσίνας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την επισκευή αεροκινητήρων προϋπολογισμού 1.518.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων over and above και αναπροσαρμογής της τιμής. Η διάρκεια της σύμβασης είναι διετής. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 06 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 8705 015.

-Το Ανοικτό Κατάστημα Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αλεύρων Τ 70%, προϋπολογισμού 366.256 ευρώ και Τ  55%  προϋπολογισμού 183.747 ευρώ.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/11/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλ. 210 4964 068 (αρμόδιος υπάλληλος, κος Γεώργιος Δανιήλ).

-Το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ διενεργεί ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Πλατφόρμα ηλεκτρονικών κρατήσεων, οργάνωσης ταξιδίων και ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργιών στον τομέα του τουρισμού», προϋπολογισμού 920.000 ευρώ.  Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10/11/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.

  Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους παρέχονται στο τηλ. 213 2169 930 (αρμόδιος κος Χρ. Ανδρουτσάκης).

-Από το ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ προκηρύσσεται ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, προϋπολογισμού 187.546,46 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 03/11/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30-11.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται  στα τηλ. 213 2030 136 και 213 2030 185, 195 (αρμόδια κα Αθαν. Μπέλλου)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter