ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

-Από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Π.Ν. προκηρύσσει ανοικτούς διαγωνισμούς  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και προσφορές άνευ ΦΠΑ, που αφορούν:

1)Την προμήθεια υλικών υποστήριξης Κ. Μηχανών, τύπου MTU 595 16V για διάστημα τεσσάρων (4) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04/09/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

2)Την προμήθεια υλικών Υποστήριξης Μηχανών WARTSILA WN 16V25 για ένα (1) χρόνο, συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28/08/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ.

3)Την προμήθεια υλικών υποστήριξης Κ. Μηχανών MTU 12V 396 TE 94 για τέσσερα (4) χρόνια, συνολικού προϋπολογισμού 560.000 ευρώ.  Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 02/09/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

4)Την προμήθεια υλικών υποστήριξης ηλεκτρομηχανών SACM DIESEL 25L6 για τέσσερα (4) χρόνια , συνομικού προϋπολογισμού 320.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04/09/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ.

5)Την προμήθεια υλικών υποστήριξης ηλεκτρομηχανών τύπου MTU 6R 183 TE 52 για τέσσερα  (4) χρόνια, συνολικού προϋπολογισμού 280.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 03/09/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

6)Την προμήθεια υλικών υποστήριξης ηλεκτρομηχανών τύπου MAN DIESEL D2866 LXE για τέσσερα (4) χρόνια, συνολικού προϋπολογισμού 480.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 02/09/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

7)Την προμήθεια πνευστών σωσιβίων σχεδίων πολεμικών πλοίων, προϋπολογισμού 390.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27/08/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

8)Την προμήθεια υλικών υποστήριξης ηλεκτρομηχανών τύπου MWM D 232 για τέσσερα χρόνια προϋπολογισμού 420.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 03/09/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

9)Την προμήθεια υλικών υποστήριξης πολεμικών πλοίων για ένα (1) χρόνο προϋπολογισμού 550.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 05/09/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ.

10)Την προμήθεια υλικών υποστήριξης ηλεκτρομηχανών SEMT PIELSTICK 8PA 4V200VG για τρία (3) χρόνια προϋπολογισμού 720.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 09/09/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

11)Την προμήθεια υφαλοχρωμάτων για τρία (3) χρόνια προϋπολογισμού 894.210 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 09/09/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

12)Την προμήθεια βασικού φαρμακευτικού υλικού  για κάλυψη αναγκών φαρμακαποθηκών ΚΕΦΝ προϋπολογισμού 122.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10/09/2014,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

    Για τους ανωτέρω διαγωνισμούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 3368 630, 210 5531 588.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ προκηρύσσει ανοικτό τακτικό μειοδοτικό  για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης των υπηρεσιών της, ελεύθερο σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 03/09/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 6476 068 (αρμόδια Ανθυπ. Πην. Καρακώστα).

-Από το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει δημόσιους ανοικτούς διαγωνισμούς, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στις προσφορές, που αφορούν:

1) Την ανάδειξη προμηθευτή νωπών κρεάτων και πουλερικών, προϋπολογισμού 77.802,45 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 04/08/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ.

2)Την ανάδειξη προμηθευτή νωπών λαχανικών και οπωρολαχανικών προϋπολογισμού 69.060, 87 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 04/08/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ.

3)Την ανάδειξη προμηθευτή γαλακτομικών και τυροκομικών προϊόντων προϋπολογισμού 77.009,83 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 04/08/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ.

4)Την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων της κεντρικής υπηρεσίας προϋπολογισμού 204.590 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 04/08/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ.

  Για τους ανωτέρω διαγωνισμούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 213 2031 061, 213 2031 062.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter