ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 29-01-2014

          ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 29-01-2014

-Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» προκηρύσσει διαγωνισμούς που αφορούν:

1)Την εκμίσθωση γραφείου στην Αθήνα (πλειοδοτικός) με τιμή εκκίνησης 150 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 04 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

2)Την ανάδειξη αναδόχου σιδερώματος με δύο άτομα σε πενθήμερη εξάωρη εργασία, για διάστημα οκτώ μηνών, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 05 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2041 642 (αρμόδια κα Α. Κουτρέτση)

-Το  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ προκηρύσσει δημόσιους ανοικτούς διαγωνισμούς, με συμπεριλαμβανόμενο το ΦΠΑ στις προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Την προμήθεια εξοπλισμού ουρολογικής κλινικής προϋπολογισμού 288.500 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25/02/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. και η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 07/04/2014.

2)Την προμήθεια εξοπλισμού μονάδας τεχνητού νεφρού προϋπολογισμού 213.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25/02/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. και η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 07/04/2014.

3)Την προμήθεια εξοπλισμού οφθαλμολογικής κλινικής προϋπολογισμού 173.700 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/02/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. και η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 07/04/2014.

4)Την προμήθεια εξοπλισμού παιδιατρικής κλινικής, φυσιοθεραπείας, εξωτερικών ιατρείων, χειρουργικής και μαιευτικής κλινικής προϋπολογισμού 70.270. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27/02/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. και οι οικονομικέ προσφορές θα αποσφραγισθούν στις 08/04/2014.

5)Την προμήθεια εξοπλισμού αιμοδοσίας, αιματολογικού και χειρουργικής προϋπολογισμού 90825 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27/02/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. και οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν στις 08/04/2014.

6)Την προμήθεια εξοπλισμού δερματολογικού προϋπολογισμού 109.650 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27/02/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. και οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν στις 08/04/2014.

7)Την προμήθεια εξοπλισμού ακτινολογικού προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27/02/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. και οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν στις 08/04/2014.

    Για τους ανωτέρω διαγωνισμούς του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 23853 50266 (αρμόδια κα Αναστασία Τσώτσου)

-Το ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΙΡΥΝΘΑΣ προκηρύσσει ανοικτό τακτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών τροφοδοσίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών συσσιτίου κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Ναυπλίου  και του Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Ενηλίκων Τίρυνθας, συνολικού προϋπολογισμού 716.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και για διάστημα ενός έτους.  Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21 Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.

 Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 27520 26246 (αρμόδιος κος Δ. Τόσκας)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter