ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

  -Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/ΓΔΟΣΥ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διάθεση Μετεωρολογικών και Περιβαλλοντικών Πληροφοριών μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επ΄ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 9.920.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΊ στις 15 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ.

     Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν στη Μονάδα Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ, τηλ. 210 6598 187 (αρμόδιος κος Ευσταθίου).

   -Από την  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ  προκηρύσσεται διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας  για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης Αστυνομικών Υπηρεσιών της ανωτέρω Δ/νσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2610 695243 (αρμόδιος  Υ/Α  Παν. Μητρούλιας)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter