ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 12-11-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 12-11-2014

  Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» προκηρύσσει  πρόχειρους διαγωνισμούς που αφορούν:

1)Την προμήθεια και εγκατάσταση δύο σταθεροποιητών τάσεως 15 KVA/13,5 KW έκαστο, για την υποστήριξη του τμήματος Πληροφορικής, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28/11/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.

2)Την ανάδειξη αναδόχου για τον χρωματισμό των προσόψεων της Πολυκλινικής Αθηνών, προϋπολογισμού 58.511,10 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24/11/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ.

3)Την ανάδειξη αναδόχου για την μετατροπή ενός ατμολέβητα πετρελαίου σε ατμολέβητα λειτουργίας με φυσικό αέριο, προϋπολογισμού 36.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26/11/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ.

4)Την προμήθεια  πέντε πυροσβεστικών φωλιών, 10 πυροσβεστικών σταθμών και 40 ατομικών προσωπίδων, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19/11/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ.

5)Την ανάδειξη χορηγητού-προμηθευτού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϋπολογισμού 55.350 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 09/12/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.

6)Την προμήθεια ενός ρινολαρυγγοσκόπιου προϋπολογισμού 28.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25/11/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.

7)Την προμήθεια δύο μετρητών ακτινοβολίας και ενός δοσομετρητή προϋπολογισμού 17.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27/11/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 213 2041 633 (κα Στ. Τζάρτζου), 213 2041 336 (κα Δ. Καρέτου) και 213 2041 774 (κα Δ. Ντοβίνο

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter