ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

  -Από Υπηρεσίες της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ προκηρύσσονται ανοικτοί μειοδοτικοί διαγωνισμοί που αφορούν:

1)Την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού γραφείων και κοινόχρηστων χώρων κτιρίων της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής, για χρονικό διάστημα από 01/01/2014 έως 31/12/2014, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 02/12/2013 και ώρα 09.00 π.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5284 006 (αρμόδιοι οι κ.κ. Κώστα Ιωάννα, Αρχ/κας και Κων/νος Φανουργιάκης, Υ/Β΄)

 

2)Την προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος συλλογής και διαχείρισης δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας μέσω φορητών συσκευών και φωτογραφικών ραντάρ (διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας), προϋπολογισμού 10.014.045 ευρώ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 08 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 6926 798 9αρμόδιος κα Μ. Χυτήρη, Υπ/μος Α΄)

 

3)Την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Α.Δ. Ηρακλείου, προϋπολογισμού 102.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, Ο διαγωνισμός θα γίνει στις  03 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

    Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2810 274146.

4)Την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης Υπηρεσιών της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής, για το  έτος 2014, προϋπολογισμού 90.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 09 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3405 983.

 

  -Το 700 ΣΤΑΡΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στις 22 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ. διενεργείται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη εργολάβου ανακατασκευής  της υγρομόνωσης της οροφής του μηχανουργείου του 700 ΣΕ, προϋπολογισμού 6.500 ευρώ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

    Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Μονάδας, οδός Αργυρουπόλεως 1 (πάροδος Αναπαύσεως) Πειραιάς.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter