ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ 11-08-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ 11-08-2015

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει επαναληπτικούς ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 4ετούς διάρκειας και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Την προμήθεια υγειονομικού-φαρμακευτικού υλικού (ανθρώπινη αλβουμίνη), προϋπολογισμού 4.232.964 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

2)Την προμήθεια φαρμάκων παθήσεων του δέρματος προϋπολογισμού 1.182.113,20 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ.

3)Την προμήθεια βελόνων αιμοδιάλυσης-αιμοκάθαρσης προϋπολογισμού 45.408 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η 07η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

4)Την ανάδειξη μειοδότη αναδόχου των υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του στρατοπέδου «ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ», προϋπολογισμού 180.841 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 07η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

 Διευκρινίσεις και πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους παρέχονται στο τηλ. 210 3483 215

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter