ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

      ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

-Το Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» προκηρύσσει ανοικτούς δημόσιους διαγωνισμούς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Την προμήθεια κλινοσκεπασμάτων προϋπολογισμού 116.438 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15 Ιουλίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ.

2)Την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 649.575,65 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21 Αυγούστου 2013 και ώρα 12.00 μ.μ.

     Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3501 545.

-Από τον ΟΑΕΔ προκηρύσσεται ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των γραφείων Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 65.853,65 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 09 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ.

     Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 9989 594, -595 (αρμόδια κα Μ. Βουλαμάνου)

-Το ΙΚΑ προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την επαύξηση της αποθηκευτικής δυνατότητας του ΚΕΠΑ, πιθανού προϋπολογισμού  64.481 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30 Ιουλίου 2-13, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.15 π.μ. 

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλ. 210 5213 645 (αρμόδια κα Βας. Βασιλακοπούλου).

 -Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεών του, ανά νομό, προϋπολογισμού 85.300 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18 Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2039 721 (αρμόδια κα Κων/να Μανίκα)

-Από τον ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ προκηρύσσονται πρόχειροι διαγωνισμοί με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά που αφορούν:

1)Την προμήθεια χρωμάτων, προϋπολογισμού 16.258 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter