ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 02-08-2013

         ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 02-08-2013

-Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ προκηρύσσει ανοικτούς διαγωνισμούς, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ στις προσφερόμενες τιμές, που αφορούν:

1)Την προμήθεια χαρτοπετσετών για κάλυψη των αναγκών στα πολεμικά πλοία, προϋπολογισμού 39.700 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

2)Την προμήθεια χαρτιού καθαριότητας προϋπολογισμού 52.800 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 17 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

3)Την προμήθεια υλικών υποστήριξης ηλεκτρομηχανών, για τρία χρόνια, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

      Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να  απευθύνονται στα τηλ. 210 5531 588, 210 3368 630.

-Το ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τον εξωτερικό χρωματισμό των κτιρίων του ΕΚΕΜΣ, προϋπολογισμού  17.589 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

    Πληροφορίες για τον διαγωνισμό μπορούν οι ενδιαφερόμενοι  να ζητούν στο τηλ. 210 7675 477.

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια α’  υλών ένδυσης, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 16 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ.

     Οι ενδιαφερόμενοι  για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3483 163 (υπεύθυνος επικοινωνίας Τχης Παρ. Γεωργίου).

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter