ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 27-01-2014

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 27-01-2014

-Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» προκηρύσσει ανοιχτούς δημόσιους διαγωνισμούς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Την προμήθεια προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνολικού προϋπολογισμού 120.420 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 03/02/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.

2)Την συντήρηση ηλεκτρικών υποσταθμών χαμηλής τάσης και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, προϋπολογισμού 25.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 11/02/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 213 204 1642 και 213 204 1239 (αρμόδιες κ.κ. Α. Κουτρέτση και Ζ. Γκουτσέλη)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/Αεροδρόμιο Ελευσίνας προκηρύσσει διαγωνισμούς με ανοιχτή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στις προσφερόμενες τιμές, που αφορούν:

1)Την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ατομικής υγιεινής (εμποτισμένες πετσέτες καθαρισμού, σφουγγάρια μίας χρήσης, εσώρουχα χάρτινα μίας χρήσης, κλπ.), προϋπολογισμού 1.063.000,44 ευρώ, για μία τετραετία. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 13/02/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

2)Την προμήθεια ιατρικών συσκευών νοσηλευτικού τομέα του 251 ΓΝΑ (συσκευές με ρυθμιστή ροής υγρών, συσκευή μετάγγισης αίματος, πώματα φλεβοκαθετήρων, ογκομετρική συσκευή, κλπ.) προϋπολογισμού 2.201.345,75 ευρώ, για μία τετραετία. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14/02/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

3)Την προμήθεια νωπών κρεάτων (μοσχάρι/βοδινό, χοιρινό, κοτόπουλο) προϋπολογισμού 960.000 ευρώ, για μία διετία. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 06/02/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για τους διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 8705 015/8705 013.

-Το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για την εκποίηση υλικού (ανταλλακτικά, κλπ.). Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν στις 20 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στα τηλ. 210 8705 015 και 210 8705 013.

--Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη διετούς συνεργασίας για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών μεταφορών υλικών και εφοδίων από την Ελλάδα σε χώρες της Ευρώπης και αντίστροφα, μεκριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 990.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14/02/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ.

-Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Ν υλικών για ενεργοποίηση R/E LW-08  σε πολεμικά πλοία, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29/01/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5531 588.

-Το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΎ προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια σταθμού μαγνητικών μετρήσεων, προϋπολογισμού 528.455 ευρώ, άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 6551 690

-Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. προκηρύσσει δημόσιους διαγωνισμούς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Την προμήθεια συρίγγων-βελόνων, προϋπολογισμού 53.185,815 ευρώ και χειρουργικών γαζών προϋπολογισμού 121.858,56 ευρώ. Οι διαγωνισμοί θα διενεργηθούν στις 12/02/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρες 10.30 π.μ. και 12.30 π.μ. αντίστοιχα.

2)Την προμήθεια απλών γαζών προϋπολογισμού 74.563 ευρώ και ανάδειξη αναδόχου για εργασίες σχετιζόμενες με τη διανομή αερίου προϋπολογισμού 77.123,53 ευρώ και οι διαγωνισμοί θα διενεργηθούν στις 13/02/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρες 10.30 π.μ. και 12.30 π.μ. αντίστοιχα.

3)Την προμήθεια απορροφούμενων αιμοστατικών προϋπολογισμού 132.236,01 ευρώ και προμήθεια χειρουργικών γαντιών προϋπολογισμού 14.682,05 ευρώ. Οι διαγωνισμοί θα γίνουν στις 14/02/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρες 10.30 π.μ. και 12.30 π.μ. αντίστοιχα.

   Οι ενδιαφερόμενοι για τους αναφερόμενους διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 6914 735 και 213 2068 917-18.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter