ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ 18-11-2013

     ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ 18-11-2013

-Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» προκηρύσσει μειοδοτικούς διαγωνισμούς με προσφορές που συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ και αφορούν:

1)Την ανάδειξη εσωτερικού ελεγκτή για την κάλυψη αναγκών των Νοσοκομείων, διάρκειας ενός έτους, προϋπολογισμού 18.204 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 20 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ.

2)Την ανάδειξη προμηθευτού αναλωσίμων αιματολογικών προϊόντων (επαναληπτικός), προϋπολογισμού 1.556.479,83 ευρώ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 03 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

3)Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης, προϋπολογισμού 1.140.979,98 ευρώ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2041 642 (αρμόδια κα Α. Κουτρέτση).

 

-Το 4ο Γραφείο της ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ανακοινώνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού την 20η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ., για την ανάδειξη προμηθευτού για την κατασκευή του έργου «συντήρηση – επισκευή της διμοιρίας μεταφορών της Προεδρίας της Δημοκρατίας, προϋπολογισμού 18.384 ευρώ.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 7228 300.

 

-Από την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» ανακοινώνεται η μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια χειρουργικών γαντιών. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για πληροφορίες να απευθύνονται στο τηλ. 210 3483 163 (υπεύθυνος επικοινωνίας Τχης (ΠΖ) Παρ. Γεωργίου).

 

-Το Κέντρο Εφοδιασμού Π.Ν. διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών επισκευής ηλεκτρομηχανής στο Α/Γ ΣΑΜΟΣ, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 08 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 5531 588 και 210 3368 630.

  -Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για εργασίες επισκευής και συντήρησης δύο ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Υπουργείου Υγείας και της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού, για τρία χρόνια.  Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 24.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2161 735 9 αρμόδια κα Χ. Καραμήτρου)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter