ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 24-9-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

-Το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) απινιδωτών με μόνιτορ και πέντε (5) ηλεκτροκαρδιογράφων πολυκάναλων, προϋπολογισμού 39.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο  διαγωνισμός θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2041 776 9αρμόδια η κα Μ. Μπουρδανιώτη)

Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου του έργου συντήρησης και λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων και κλιματιστικών σε ακίνητα του ΟΑΕΕ, προϋπολογισμού 184.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5285 629

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του Δημοτικού φωτισμού και την αποκατάσταση βλαβών σε κοινόχρηστους χώρους, προϋπολογισμού 55.902,80 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 03 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στα τηλ. 213 2030 136, 213 2030 185, 213 2030 195 και 213 2030 196.

-Από την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ προκηρύσσεται ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια χειρουργικών γαντιών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 352.630 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 06 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, για πληροφορίες, στο τηλ. 210 3483 163.

-Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ προκηρύσσει ανοικτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς, με προϋπολογισμούς χωρίς ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Τη σύναψη συμφωνίας παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων του ΝΝΑ για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ.

2)Την προμήθεια σκάφους μεταφοράς ΟΑΠ ΔΥΚ προϋπολογισμού 170.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2013, ημε΄ρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

3)Την προμήθεια διαφόρων τύπων λιπαντικών προϋπολογισμού 198.360 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

1)Την προμήθεια υλικών που απαιτούνται για κάλυψη αναγκών ΥΒ τ. 209, προϋπολογισμού 117.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς του Π.Ν. μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 5531 588 και 210 3368 630.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter