ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

 

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοτεχνών Λαϊκής Τέχνης (Π.Ε.Β.Λ.Τ.), στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΕΧΝΗΜΑ», στην οποία συμμετέχει ως Εταίρος, ολοκλήρωσε επιτυχώς τις Δράσεις τις οποίες είχε αναλάβει.

Για λόγους διάχυσης της πληροφορίας και τήρησης των Κανόνων Δημοσιότητας, δημοσιεύονται τα σχετικά αποτελέσματα.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter