ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΠ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

 

 

ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΠ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 

Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος ΒΕΠ: «Το επίδομα ανεργίας να εφαρμοστεί υπό τη μορφή κοινωνικού χαρακτήρα»

Πρόταση προς το Υπουργείο Εργασίας για την κοινωνική απασχόληση ειδικών κατηγοριών ανέργων

 Μετά την πρόταση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για μετατροπή του επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ σε επίδομα εργασίας με την ενεργοποίηση και διεύρυνση του ρόλου του ΟΑΕΔ ως κύριο και ενεργό πλέον παράγοντα στη διάρθρωση του εργασιακού τοπίου, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά επανέρχεται με μία επιπλέον πρόταση του Προέδρου Ανδριανού Μιχάλαρου με επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γ. Βρούτση, που κοινοποιείται και στον ΟΑΕΔ, στην οποία αναφέρεται σε ειδικές κατηγορίες ανέργων. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΒΕΠ προτείνει προς τον Υπουργό Εργασίας το επίδομα ανεργίας να εφαρμοστεί υπό τη μορφή κοινωνικού χαρακτήρα.

«Αφού προηγηθεί έλεγχος και αξιολογηθούν από τον Οργανισμό του ΟΑΕΔ οι άνεργοι που πληρούν κριτήρια, όπως: Καθηγητές, δάσκαλοι, φύλακες, κοινωνικοί λειτουργοί, μάγειροι, νοσηλευτές κ.ά. να διοχετευθούν ως Κοινωνική Απασχόληση π.χ. στην ενισχυτική διδασκαλία, τη φύλαξη παιδιών στα ολοήμερα σχολεία, τις κοινωνικές δομές απόρων κ.λπ. Τα άτομα που θα επιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα, αφενός απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, προϋπηρεσίας απαραίτητης σε κριτήρια πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ δημιουργώντας κίνητρο για τους νέους, ειδικά και αφετέρου, ενασχόληση με το γνωστικό τους αντικείμενο και τριβή στην επαγγελματική τους ιδιότητα παραμένοντας ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Οι  ωφέλειες είναι εμφανείς», επισημαίνει στην επιστολή του ο Πρόεδρος του ΒΕΠ και σημειώνει: «Οι άνεργοι μέσω της ενασχόλησής τους αυτής θα γίνουν πιο παραγωγικοί και θα αποτελούν μέρος του ενεργού εργατικού δυναμικού της χώρας χωρίς να αισθάνονται παραγκωνισμένοι. Οι νέοι θα εφαρμόζουν πρακτικά τις γνώσεις τους πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους αποκτώντας τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία και πρώτιστα θα έχουν και τεκμηριωμένη προϋπηρεσία την οποία θα λαμβάνουν από τους κοινωνικούς φορείς στους οποίους θα απασχολούνται», τονίζεται στη σχετική επιστολή-πρόταση προς τον Υπουργό Εργασίας.

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter