ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

  Σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στη χώρα μας, οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη της Ευρώπη θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επεκτείνει την ενιαία δικτυακή πύλη για την χρηματοδότηση της Ε.Ε., ώστε να περιλαμβάνει τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην Ευρώπη.

  Η ενιαία πύλη παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΜΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση με την στήριξη της Ε.Ε., μέσω μίας από τις περίπου 1.000 τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  Παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες και εταιρείες να βρουν εξατομικευμένη χρηματοδότηση ανάλογα με τις ειδικές χρηματοδοτικές ανάγκες τους, όπως το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος της χρηματοδότησης και τις επενδυτικές προτεραιότητες.

   Η πύλη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες της Ε.Ε. και προσβάσιμη από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. καθώς και τις υποψήφιες χώρες.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter