ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΣΠΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΟΣΠΑ

    Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεν. Δ/νση Αλιείας ανακοινώθηκε ότι από 01/11/2014 γίνεται έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών ηλεκτρονικής υποβολής ημερολογίων  αλιείας, δηλώσεων εκφόρτωσης και δηλώσεων πώλησης του ΟΣΠΑ ( Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας).

    Επίσης, γνωστοποιείται ότι στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από την ανάδοχο εταιρεία σχετικά με το Σύστημα.

    Επισημαίνεται ότι εκτός από τους πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών το θέμα αφορά και εταιρείες και φορείς μεταποίησης –εμπορίας αλιευμάτων. Η σημαντικότερη καινοτομία του Συστήματος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών καταγραφής των αλιευτικών δραστηριοτήτων , που θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα  και θα μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την υποβολή των σχετικών εντύπων/αναφορών.

     Οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Πειραιά, τηλ. 213 2073 778 (κα Φιλησία Καλατζή), fax 213 2073 770, mail: alpirea@patt.gov.gr.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter