Διαμαρτυρία του ΒΕΠ για την εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ

Έντονη διαμαρτυρία του ΒΕΠ για την επιβολή επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς 20 ευρώ ανά εργαζόμενο

Ανδριανός Μιχάλαρος, Πρόεδρος ΒΕΠ: «Αυτή η εξαντλητικά φορομπηχτική πολιτική αποτελειώνει και τους τελευταίους επιχειρηματίες που παραμένουν όρθιοι»

 

Την εντονότατη διαμαρτυρία του για την επιβολή επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς 20 ευρώ ανά εργαζόμενο εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Ανδριανός Μιχάλαρος.

Συγκεκριμένα, σχετικά με την κατεπείγουσα εγκύκλιο του ΙΚΑ, που κοινοποιήθηκε στο Επιμελητήριο οι εργοδότες πρέπει να καταβάλλουν εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων, που  αποτελεί πόρο του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του ΟΑΕΔ και καταβάλλεται με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση κατασκηνωτικών προγραμμάτων φιλοξενίας παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε θερινές παιδικές κατασκηνώσεις.

     Η είσπραξη της  ανωτέρω εργοδοτικής εισφοράς αφορά όσους εργαζόμενους απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και μισθοδοτήθηκαν κατά το μήνα Αύγουστο 2013, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της ημερήσιας ή μηνιαίας απασχόλησής τους. Η είσπραξη της εισφοράς των 20 ευρώ δεν θα ανατρέξει στα δύο προηγούμενα έτη 2011 και 2012. Η εργοδοτική αυτή εισφορά αφορά και τους απασχολούμενους στα οικοδομοτεχνικά έργα.
    Στις περιπτώσεις μη καταβολής της εν λόγω εργοδοτικής εισφοράς από τους υπόχρεους εργοδότες, αυτή θα καταλογίζεται και θα εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη των υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισφορών, στις περιπτώσεις δε εκπρόθεσμης καταβολής της θα επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη (ετήσιο επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ).

     Οι υπόχρεοι της εισφοράς εργοδότες, σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα πληροφορηθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ, με αποστολή σε αυτούς ηλεκτρονικού μηνύματος στο διαδικτυακό λογαριασμό εισόδου του εργοδότη, για την υποβολή ΑΠΔ που θα εμπεριέχει:
•    Το πλήθος των απασχολουμένων για τους οποίους υφίσταται, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, υποχρέωση καταβολής του ποσού των 20 ευρώ.
•    Το συνολικό ποσό που οφείλεται.
•    Και ότι το ποσό αυτό , για το τρέχον έτος, θα πρέπει να καταβληθεί χωρίς επιβαρύνσεις μέχρι την 29/11/2013. Μη καταβολή του ποσού ή καταβολή μετά την ανωτέρω προθεσμία θα επιφέρει την εφαρμογή των διατάξεων για τον καταλογισμό και την αναγκαστική είσπραξη με τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.

    Η είσπραξη της ανωτέρω εργοδοτικής εισφοράς θα λάβει χώρα μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΔΙΑΣ, όπως ακριβώς και οι τρέχουσες εισφορές.
    Κατόπιν τούτου, οι υπόχρεοι εργοδότες θα πρέπει να καταβάλλουν μέχρι την 29/11/2013, με ενιαία κίνηση, τόσο τις τρέχουσες εισφορές μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2013 όσο και τις εργοδοτικές εισφορές των 20 ευρώ που αντιστοιχούν σε κάθε εργαζόμενο.

«Αυτή η εξαντλητικά φορομπηχτική πολιτική αποτελειώνει και τους τελευταίους επιχειρηματίες που παραμένουν όρθιοι. Η επιπλέον φορολογία με την όποια αφορμή, η επιπλέον φορολογία με την όποια μορφή και, κυρίως, υπό τη μορφή του κατεπείγοντος στα τέλη του οικονομικού έτους, όταν είναι συσσωρευμένες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, δεν είναι η λύση στο οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Ελέω Τρόικας, εξαντλείται ο εργοδότης και η πολιτική αυτή δεν οδηγεί ούτε στην ανάπτυξη ούτε στην επίλυση του οξύτατου ζητήματος των υψηλών δεικτών ανεργίας στη χώρα μας. Καλά θα κάνουν να πάψουν να πραγματοποιούν ασκήσεις επί χάρτου και να δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές των ελάχιστων που εργάζονται ακόμα και συνεισφέρουν στην Οικονομία για να μπορούν και όσοι δεν εργάζονται να έχουν μία στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μία στοιχειώδη κρατική πρόνοια!», επισημαίνει με σχετική δήλωσή του ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Ανδριανός Μιχάλαρος.

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter