ΔΙΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ

                       ΔΙΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ  

 Τα Επιμελητήρια της Αττικής, λαμβάνοντας τα αγωνιώδη μηνύματα των μελών τους, αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούνε εντονότερα στα θέματα του παραεμπορίου δημιουργώντας την Διεπιμελητηριακή Επιτροπή για το Παραεμπόριο (ΔΕΠΑΡ).

 Στην ΔΕΠΑΡ συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΔΣ από τα ακόλουθα Επιμελητήρια:

 1. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ΕΕΑ
 2. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά ΕΕΠ
 3. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών ΒΕΑ
 4. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ΒΕΠ
 5. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά ΕΒΕΠ

 

Η ΔΕΠΑΡ συστάθηκε επίσημα, εξέλεξε προεδρείο και λειτουργεί με συγκεκριμένο κανονισμό, εγκεκριμένο από τις Διοικητικές Επιτροπές των συμμετεχόντων Επιμελητηρίων.

Το πρόβλημα του παραεμπορίου είναι κοινό για όλους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.

Στόχος της ΔΕΠΑΡ είναι να ενεργοποιηθούν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, να συνεργαστούν στενά με τους φορείς της Πολιτείας, να ενισχύσουν την προσπάθεια των φορέων με κάθε δυνατό μέσο (ακόμα και με υλική βοήθεια) και να ενεργοποιηθούν τα μέλη των Επιμελητηρίων ώστε να συμβάλουν και αυτά από την πλευρά τους στην άμεση πάταξη του φαινομένου του παραεμπορίου.

Η βούληση, και ταυτόχρονα απαίτηση, όλων των Επιμελητηρίων της Ελλάδας είναι να μπει ένα τέλος, άμεσα, σε αυτό το άθλιο φαινόμενο που χρόνια παρατηρούμε αλλά που τελικά δεν αντιμετωπίζεται όπως πρέπει.

Ήδη στις 18/4/2014, με την συμμετοχή μελών της ΔΕΠΑΡ από όλα τα Επιμελητήρια, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με τον Αντιστράτηγο ε.α. κ. Δημήτρη Μπουλούκο, επικεφαλής του ΣΥΚΑΠ του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο κ. Μπουλούκος ενημέρωσε τα μέλη της ΔΕΠΑΡ για το υφιστάμενο καθεστώς στο κυνήγι του παραεμπορίου, για τον νέο νόμο που βρίσκεται στην Βουλή και για τις δυνατότητες συνεργασίας των Επιμελητηρίων με το ΣΥΚΑΠ.

 

Στα πλαίσια λειτουργίας της ΔΕΠΑΡ θα συμπεριληφθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες ενέργειες:

 

 1. άμεσες συναντήσεις με αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Ανάπτυξης, ΣΥΚΑΠ, ΟΤΑ, Περιφέρεια, εμπορικοί σύλλογοι κλπ).
 2. άμεση κοινοποίηση της προσπάθειας στα Επιμελητήρια όλης της Ελλάδας και πρόσκληση συνεργασίας με την ΔΕΠΑΡ.
 3. δημιουργία βάσης δεδομένων με τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε αρμόδιου φορέα σε κάθε Δήμο της Αττικής και σε κάθε αρμόδιο οργανισμό του Δημοσίου
 4. οργάνωση διαφήμισης στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο.
 5. προβολή του θετικού έργου των φορέων (δήμων, υπηρεσιών των υπουργείων κλπ) .
 6. δημιουργία προτάσεων αντιμετώπισης του Παραεμπορίου και δράσεις με επιστημονικούς φορείς για την καταγραφή και την μελέτη του.

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter