ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ 16-05-2013

                          ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ  16-05-2013

Από τον Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη προκηρύσσεται ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των βρεφικών και παιδικών σταθμών του Δήμου, για ένα έτος, προϋπολογισμού 164.787,67 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18 Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

   Για [πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 4278 120, 129 (αρμόδια κα Χρ. Γιαννουλάκη).

 

 -Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΗΚΗ» προκηρύσσει πρόχειρους μειοδοτικούς  διαγωνισμούς  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

1)Την  παροχή υπηρεσιών ανάδειξης γραφείου τελετών, χρονικής διάρκειας ενός έτους με δικαίωμα παράτασης για ένα τρίμηνο, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 45.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23 Μαίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

2)Την παροχή υπηρεσιών ανάδειξης  πρακτορείου δημοσιεύσεων για κάλυψη αναγκών ενός έτους με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, προϋπολογισμού 35.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28 Μαίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για τους διαγωνισμούς του Νοσοκομείου μπορούν για πληροφορίες να απευθύνονται στο τηλ. 213 2041642 (αρμόδια κα Α. Κουτρέτση)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter