ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

kalo pasxa

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

περισσότερα ››
Τρόποι διαχείρισης επιδοτούμενων προγραμμάτων

   Τί οφείλει να γνωρίζει κάθε δυνητικός υποψήφιος για την υπαγωγή του σε πόρους χρηματοδότησης....

περισσότερα ››
3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 10/04/2014

για συμμετοχή στην Πράξη:  «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση  που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

     Οι  αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  υποβάλλονται στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, Καραίσκου 111, γ΄όροφος.

περισσότερα ››
Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης ΤοπΣα

                                                   topsa

 

Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης ΤοπΣα

 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

 

Τίτλος  Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στήριξης Ανέργων για την Προώθηση στην Απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων».

 

Το ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ στα πλαίσια της Πράξης ««Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013 μετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» για τη υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στήριξης Ανέργων για την Προώθηση στην Απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων».

Σκοπός του Προτεινόμενου Σχεδίου είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία εβδομήντα οκτώ (78) συνολικά  ανέργων ατόμων των περιοχών παρέμβασης, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να αυξήσουν  την απασχολησιμότητά τους  με την ένταξη τους σε θέσεις εργασίας καθώς και η ανάπτυξη μικρών επιχειρηματικών σχεδίων (αυταπασχόληση), έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν την έντονη ανεργία και υποαπασχόληση, που πλήττει ιδιαίτερα τις δυτικές συνοικίες του Πειραιά και τους Δήμους Σπετσών,  Σαλαμίνας, Ύδρας και Αίγινας. 

περισσότερα ››
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά»

 

για συμμετοχή στην Πράξη:  «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση  που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

     Η Α.Σ. «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά», στην οποία συμμετέχει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά,  ως φορέας υλοποίησης της Πράξης: «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 464077 η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013

    ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 Άνεργους/ες, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη.

    Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την 06 Μαρτίου 2014, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, Καραίσκου 111, γ΄όροφος, Πειραιάς, τηλ. 210 4174 765, ώρες 10.00-13.00 (αρμόδια κα Αθανασία Αμπατζή)

 

 

*ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                                                                                                 

*ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

*ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

περισσότερα ››
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 18Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

για συμμετοχή στην Πράξη: «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Η Α.Σ. «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά» ως φορέας υλοποίησης της Πράξης: «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ 464077, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Α) Άνεργους/ες, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη

     ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως 18/3/2014. Ο ι αιτήσεις υποβάλλονται στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, Καραίσκου 111,  γ΄όροφος, Πειραιάς, τηλ. 210 4174 765.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Α.Σ. «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ Β΄  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ»:

        http://www.topsa-pirea.gr

περισσότερα ››
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

     Στο πλαίσιο συμμετοχής  του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», με συντονιστή εταίρο τον Όμιλο για την UNESCO Ν. Πειραιώς και Νήσων, στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αναγκών Εργασίας» (ΤΟΠΣΑ), του Άξονα Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με περιοχή παρέμβασης τον Δήμο Πειραιά, Περάματος και Κερατσινίου-Δραπετσώνας, της Π.Ε. Πειραιά καθώς και των Νήσων Αίγινας και Πόρου της Π.Ε. Νήσων, καλεί τους ενδιαφερόμενους για ανάληψη καθηκόντων Συμβούλου Επικοινωνίας και Δημοσιότητας για την  υλοποίηση της ΔΡΑΣΗΣ 4 όπως  αυτή αναλύεται και έχει εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή . Ο συνεργάτης οφείλει να επιμεληθεί και να υλοποιήσει τις παρακάτω δεσμευτικές ενότητες :

περισσότερα ››
2η Παράταση Πρόσκλησης Ωφελουμένων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης 31/3/2014  

 

για συμμετοχή στην Πράξη:  «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση  που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

περισσότερα ››
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά: Στήριξη στα βυρσοδεψεία

  Σύσκεψη με θέμα την επίλυση των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν τα βυρσοδεψεία πραγματοποιήθηκε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά με τον Πρόεδρο του  Συνδέσμου Βυρσοδεψών κ. Νίκο Στρατή και τον Γραμματέα. κ. Χρήστο Κατεβαίνη..

περισσότερα ››
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΣΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

   Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», με συντονιστή εταίρο τον Όμιλο για την UNESCO Ν. Πειραιώς και Νήσων, στο πλαίσιο της Δράσης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αναγκών Εργασίας» (ΤΟΠΣΑ), του Άξονα Προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με περιοχή παρέμβασης τον Δήμο Πειραιά, Περάματος και Κερατσινίου-Δραπετσώνας, της Π.Ε. Πειραιά καθώς και των Νήσων Αίγινας και Πόρου της Π.Ε. Νήσων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στην εν λόγω Πράξη, με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι: άνεργοι/μακροχρόνια άνεργοι, νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

    Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως (Δευτέρα έως Παρασκευή από 10.00 -14.00) είτε ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, στα Γραφεία της ΑΣ «Προοπτική» (Πέτρου Ράλλη 210 και Θησέως 1, 184 54 Νίκαια), από 24/02/2014 μέχρι και την 10/03/2014.

     Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 4967 757 (κ.κ. Ε. Ταμπακοπούλου και Χρ. Παυλίδου)

 

*ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

*ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                       

*ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

περισσότερα ››

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter